Home » Ośrodek » Kadra

Kadra

Małgorzata Kruk

mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także Zarządzanie i Administrację Zdrowiem Publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnień (KBPN). Doktorantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II Wydział Lekarski.

Jest autorką i współautorką publikacji w tym recenzowanych, warsztatów, szkoleń z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych i chemicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowania: Mazury, żeglarstwo, film.


Izabela Dąbrowska-Kajczuk

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień

Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych i Socjoterapii. Posiada certyfikaty z zakresu profilaktyki oraz psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Przez wiele lat związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Monar oraz Szpitalem Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych, metadonowych oraz readaptacyjnych. Od 2012r. pracuje w Czarnym Lesie.

Zaiteresowania: podróże, fotografia, film i muzyka.


Magdalena Pachciarek

mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień

Już w okresie studiów podjęła pracę z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.Zawodowo związana z Poradnią Uzależnień w Warszawie ul. Dzielna 7. Od momentu powstania pracuje w Ośrodku w Cisowa w Czarnym Lesie.Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaje superwizjii.

Zainteresowania: żeglarstwo, wspinaczka górska, podróże.


Zuzanna Pigoń

mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień

W obszarze uzależnień pracuje od 2012 roku. Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia. Brała udział w wielu szkoleniach udoskonalających jej warsztat pracy. W 2018 roku rozpoczęła naukę w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Swoją pracę poddaje superwizji.

W Ośrodku Cisowa w Czarnym Lesie pracuje od 2016 roku. Równocześnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, ul. Dzielna 7

Zainteresowania: psychoterapia psychodynamiczna, literatura, podróże.


Paulina Rozmarynowska

mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień

Już w okresie studiów podjęła pracę z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.Zawodowo związana także ze Stowarzyszeniem Monar Ośrodek Leczenia Uzależnień w Zaczerlanach. Aktywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Swoją pracę poddaje superwizjii.

Zainteresowania: motoryzacja, a w szczególności jednoślady, wspinaczka górska, podróże.


Magdalena Waczyńska

Ordynator Ośrodka w Czarnym Lesie, lekarz, specjalista psychiatra